Vi leverer følgende tjenester:

Bilde av velkommen[1]

 

Fasade Nordvest
 006
001


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prosjektledelse
   
 • Byggeledelse 

 • Byggteknisk rådgivning (RIB-tjenester) t.o.m. tiltaksklasse 3 

 • Produksjonstegninger for stål, tre og betongkonstruksjoner 

 • Prosjektering av prefabrikkerte betongkonstruksjoner 

 • Arkitekttjenester t.o.m.
  tiltaksklasse 3 

 • Beskrivende mengdeberegninger etter NS 3420 

 • Brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

 • Byggesøknader med ansvarlig søker-rolle

 • Kopiering og scanning av tegninger inntil A0-format i farger.